Tarihçe

TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Tire Organize Sanayi Bölgesi 29.01.1993 tarih ve 21480 Sayılı resmi gazete ilanıyla faaliyetlerine başlamıştır. 1993 ile 1998 yılları arasında altyapı proje, planlama ve kamulaştırma işlemlerini tamamlayan TOSBİ Müteşebbis Heyeti, 1998 yılı içinde altyapı ve parsel düzenleme inşaatı işlerine başlamıştır. TOSBİ A ve B Bölgesi olarak 2 bölgeye ayrılmış ve öncelikli olarak A Bölgesi’nin altyapı ve parsel düzenleme işlerinin bitirilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda A Bölgesindeki parsel düzenleme işlerinin tamamı bitirilmiş ve sanayici tarafından yapılacak yatırımlara hazır hale getirmiştir. Tire Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan sanayi parselleri toplam 2.777.204 m2 yüzölçümüne sahiptir. İçerisinde büyüklükleri 5.000 ile 200.000 m2 arasında değişen 191 adet sanayi parseli bulunmaktadır. OSB tarafından satılabilir nitelikteki sanayi parsellerinin % 67’i olan ve bir milyon sekiz yüz yetmiş üç bin metrekare alana sahip 117 adet parsel katılımcılara tahsis edilmiştir. Buna göre toplam kullanılabilir nitelikteki sanayi alanının % 35’ünde üretim, inşaat ve montaj faaliyetleri devam etmektedir. Yeşil alan, teknik-sosyal hizmet alanları ve yollarla birlikte, OSB toplam 406 hektar alana sahiptir.
TOSBİ içerisinde yaklaşık 54 tesis sanayi faaliyetlerini sürdürmektedir. İçlerinde Plastik ve süt işleme tesisleri ile gıda sanayinin ağırlıkta olduğu 37 tesis inşaat veya montaj aşamasında olup, bunlardan 16 tesis inşaatını tamamlamış ve üretime geçmek için gerekli izin başvurularını yapmıştır. Proje hazırlıklarına başlayan 19 adet katılımcımız bulunmaktadır.            

Benzer İÇERİKLER