Avantajlar

Bölgemizin Sektörel Avantajları

Arsaların imar durumları ve aplikasyon planlarının verilmesi, imar planlarının, tadilatlarının, parselasyon planlarının hazırlanması (Tapu tescilleri için), üst yapı sanayi tesisi inşaatlarının projelerinin onaylanması, yapı ruhsatlarının, yapı kullanma izin belgelerinin ve İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi ve denetlenmesi gibi hizmetler Bölge Müdürlüğünce yapılmaktadır.


Diğer Bölgelerden Farklarımız

 • Türkiye’nin en verimli ovalarından birinde bulunan bölgemiz tarımsal ve hayvancılık alanlarında sahip olduğu potansiyel ile hammadde temininde kolaylık ve avantajlar sağlamaktadır.
 • Cam, plastik, seramik ve çelik sanayine hammadde üreten bir bölgenin merkezinde bulunan bölgemiz, bu sektöre sağlanacak hammaddelerin, mevcut demiryolu yükleme istasyonu ile kolay ve ucuza taşınmasını sağlamaktadır.
 • Bölgemizde bulunan mesleki eğitim kurumları, ab fonları ile desteklenen yaşam boyu öğrenme programları ve megep projesinde pilot bölge seçilmiş olması ve OSB içerisinde kurulma çalışmaları sürdürülen, sektörle yönelik Endüstri Meslek Lisesi nedeniyle bölgemiz yetişmiş insan gücü potansiyeli konusunda diğer bölgeler arasında önemli bir farka sahiptir.


AB Ülkelerinden Farklarımız

 • Genç nüfusa sahip olan ülkemiz ucuz iş gücü konusunda AB ülkeleri arasında ön sıralarda yeralmaktadır.
 • Hammaddeye yakınlık.
 • Jeopolitik konum sebebiyle, Ortadoğu, Türkiye Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna ve Balkan Ülkeleri pazarlarına kolay ulaşım olanakları.
 • Uygun iklim koşullarında kesintisiz üretim ve enerji tasarrufu.


Yatırımcı Tercihimiz

Yatırımcı profilinde seçimler ülke bazında değil sektör bazında yapılmaktadır. Türkiye pazarına uygun üretim çeşidine sahip tüm sektörleri bölgemizde üretime çağırıyoruz.


Bölgemizin Fiziksel Avantajları

 • Ege Bölgesi’nin kaynak ve pazar avantajlarını, ulaşım kolaylıklarıyla bir arada sunmaktadır.
 • Metropollerde kurulu bulunan organize sanayi bölgelerinin içinde bulunduğu şehir problemlerinden uzak, O.S.B. avantajlarının, yetişmiş işgücünü ve diğer kaynakların yakınlığını  sunmaktadır.
 • %100'Ü tamamlanmış olan parsel düzenlemesiyle, çevre koruma bandında bulunan binlerce fidanıyla (toplam alanın %25’i yeşil alandır) katılımcılarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi için tüm kaynaklarını kullanmaktadır.
 • T.C.D.D.'na 0 km., Tire ilçesine 4 km, İzmir-Torbalı Otoyolunun Torbalı çıkışına 28 km, Serbest Bölgeye 50 km, havaalanına 55 km, İzmir limanına 75 km mesafeleriyle ulaşım olanakları mevcuttur.
 • Tire, Torbalı - Kemalpaşa gibi ilçelere göre kilometre olarak daha uzak gibi görünse bile bazı avantajları bakımından daha yakındır. Çünkü Tire’ye trenle ulaşılabilmektedir. Konteynr taşımacılığına uygun tren yolu hattı Tire Organize Sanayi Bölgesi sınırındadır. TOSBİ içerisine tren istasyonu yükleme platformu hizmete açılmıştır. Böylece TOSBİ’deki sanayi tesislerine gelecek hammadde ve üretilecek ürünler TOSBİ içerisindeki gümrükleme alanında gümrük işlemleri tamamlanarak yükleme platformu ile konteynrlere yüklenecek ve yurt içi ve yurt dışındaki noktalara rahatlıkla ulaşabilecektir. Ayrıca kurulacak tesisinizin içerisine kadar girecek demiryolu hattı yapma imkanı olabilecektir. Ayrıca İzmir Alsancak ve diğer limanlara giderek gümrük ve yükleme işlemi yapmaya gerek kalmayacaktır. Bu nedenle TOSBİ hiçbir yere uzak değildir.
 • Teknoloji takibinde de iddialı olan TOSBİ, internet erişiminde önemli avantajlar sağlayan ADSL sistemini sanayicilerimizin hizmetine sunmaktadır.  
 • TOSBİ dahilinde tır parkından ticari alanlara, TCDD yükleme platformundan helikopter pistine kadar katılımcılarımızın rahat ulaşımı için gereken tüm altyapı planlanmış ve hayata geçirilmiştir.
 • Türkiye’de ilk kez yer altı sularını besleme dönüşüm sistemi; atıksu arıtma hatlarının imalatı, kanalizasyonu ve yağmur sularını ayrı kollardan toplayacak şekilde yapılmıştır.


Benzer İÇERİKLER