Ortak Sağlık&Güvenlik Birimi

                                                                                                        

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu amacına uygun olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini karşılayacak Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi binası hizmetine Elma İşyeri Ortak Sağlık Güvenlik Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti firması ile devam etmektedir. Bünyesinde tam zamanlı İşyeri hekimi, İş güvenliği uzmanı ve hemşirenin çalıştığı birim Mayıs 2017 itibariyle 13 firmaya hizmet vermektedir.

  • İşyeri Hekimliği
  • İş Güvenliği Uzmanlığı
  • İş Yeri Risk Analizi
  • Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu (Sözleşmeli İşyerlerinde)
  • Periyodik Muayeneler Tetkikler ve Portör Muayenesi
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Hizmetleri
  • İşyerleri için Acil Durum Eylem Planı
  • Dezenfeksiyon ve Çevre İlaçlama


Benzer İÇERİKLER