İZMİR KALKINMA AJANSI DESTEĞİ İLE EKO ENDÜSTRİYEL PARK PROJESİ

TOSBİ’nin çevreci projesine İZKA desteği

TOSBİ “Eko Endüstriyel Park” olacak

Tire Organize Sanayi Bölgesi’nin (TOSBİ) hazırladığı yenilenebilir enerji, kaynak kullanım verimliliği ve sürdürebilir üretim kapasitesini arttırmaya yönelik, TOSBİ’yi “Eko Endüstriyel Park” haline dönüştürecek olan projeye İzmir Kalkınma Ajansı’ndan destek geldi.

Finansal ve uygulama desteğini de içeren proje anlaşmasını, TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, TOSBİ Bölge Müdürü Galip Kılınç, İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, İZKA’da düzenlenen tören ile imzaladı.

Söz konusu projenin Küçük Menderes havzasında kritik öneme sahip TOSBİ’yi Eko Endüstriyel Park’a dönüşmesini sağlayarak Tire sanayisinin kaynak kullanım verimliliğini, sürdürülebilir üretim ve hizmet kapasitesini arttırmaya hizmet edeceğini ifade eden TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, “Proje aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Sanayi Strateji Belgesi 2015-2018 ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Belgesi 2018-2022 kapsamında, sanayide kaynak verimliliğinin arttırılması, üretimden kaynaklı çevresel sorunların en aza indirgenmesi ve sıfır atığa yönelik belirlenen ulusal politika ve eylem planlarını da desteklemektedir. Bu anlamda TOSBİ olarak bizler de Tire gibi tarımsal olarak verimli alanlarda temiz ve verimli enerji ile sürdürülebilir sağlıklı üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu projemize destek veren İZKA’ya da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eko Endüstriyel Park

İZKA’nın 2014-2023 Bölge Planı kapsamında yer alan üç önemli stratejik önceliğe katkı sağladığını söyleyen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz “Bunları güçlü ekonomi, sürdürülebilir hizmet sunumu stratejik önceliği kapsamında Eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz başta olmak üzere sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması olarak sıralayabiliriz. yüksek yaşam kalitesi, Sürdürülebilir Çevre Stratejik Önceliği kapsamında Gediz ve Küçük Menderes başta olmak üzere üç havzada entegre havza yönetiminin kurumsal bazda sağlanmasıyla endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirlilik önlemenin ve kontrolünün gerçekleştirilmesini sağlayacak olan bu projeye destek vererek Tire coğrafyasını bir yandan kalkındırırken bir yandan da hem sanayisini hem de tarımını koruyacak stratejilerin arkasında durmayı sürdüreceğiz’ dedi.

OSB'lerin sanayileşmenin uygun alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulan bölgeler olduğunu söyleyen TOSBİ Müdürü Galip Kılınç, ise “Küçük Menderes Havzası için kritik öneme sahip TOSBİ’nin Eko-endüstriyel Park’a dönüşmesi sayesinde; TOSBİ bünyesinde yer alan firmaların çevreyi kirletme oranını azaltılacak, Tire sanayisinin sürdürülebilir kalkınma ekseninde çevreci yaklaşım ile rekabet gücü arttırılacak, Tire sanayisinin kaynak kullanım verimliliğini arttırılacak ve enerji maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlanacaktır” diye konuştu.


Benzer İÇERİKLER