Enerji Politikası

Var olma amacımıza uygun olarak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Faaliyetleri, Elektrik, Su, Doğalgaz, Dağıtım ve Satış Hizmetleri, Atıksu Arıtma Faaliyetleri için kullanmış olduğumuz enerjiyi “milli değer” olarak benimseyip;

Bu doğrultuda harcamış olduğumuz enerjinin verimli kullanımını sağlamayı,

Bunun için hedefler oluşturmayı ve sürekli gözden geçirmeyi, amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gerekli tüm bilgi ve her türlü kaynağı sağlamayı,

Faaliyetlerimiz çerçevesinde enerji verimliliği hususunda uygulanabilir tüm yasal şartları karşılamayı,

Enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması ve bu çalışmaları desteklemeyi,

Doğal kaynakların ve Enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı,

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,

Enerji verimliliği konusunda tüm çalışanlarımızın duyarlılığının eğitimler ile arttırılmasını sağlamayı, 

Enerji performansını ve enerji yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sağlamayı,

Taahhüt ederiz.


Benzer İÇERİKLER