Çevre Politikası

Vizyonumuz: Çevreye duyarlı, verdiği hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini sürekli arttıran, sanayici sorunlarına çözüm üreten dünyaca tanınan, üretim, ihracat, teknoloji ve istihdam merkezi olmak. 

Misyonumuz: Katılımcılarımızın işlerini geliştirmelerine, sorunlarının çözümlenmesine ve tanıtımlarına katkıda bulunmak. Türkiye ve Dünyadaki OSB’ler ile işbirliği içinde olmak. Türkiye’nin sanayi politikalarının belirlenmesinde etkin rol oynamak. Katılımcılarını eğitim, araştırma, geliştirme ve yenilik çalışmalarına teşvik etmek.

Politikamız:

Verilen hizmetlerin kapsam ve kalitesiyle katılımcılarımıza TOSBİ’de bulunmanın ayrıcalığını yaşatmak. Verimli hizmet sonuçları elde etmek amacıyla sistemler kurmak ve sürekli iyileştirmek, hedeflenen sonuçlar ile sorumluluk bilinci dâhilinde paydaşlarımızın mevcut ve gelecekteki beklentilerini aşarak karşılamak. Yasal düzenlemelere bağlı kalarak ulusal ve bölge yararlarını ön planda tutmak. Diğer organize sanayi bölgelerine örnek olacak düzeye ulaşmak. Kendine özgü kurum kültürü ve hoşgörülü hizmet anlayışıyla katılımcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. Hizmet taleplerini hızlı, eksiksiz ve zamanında karşılamak. Altyapı hizmetlerinin ileri teknolojik sistemlerle sunulmasını hedeflemek. Verilen hizmeti çevre ve kalite sorumluluğu açısından kayıt altında tutmak ve sürekli geliştirmek. Katılımcılarımızın kalite ve çevre bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunmak. Doğal kaynakları ve enerjiyi en verimli şekilde kullanmak; çevre kirliliğini en alt düzeye çekmek. Atıklarını en aza indirgeyecek ürün ve teknolojileri tercih etmek; katılımcılarımızı buna özendirmek. 


Benzer İÇERİKLER